Existeix una aportació mínima obligatòria que es demana a totes les persones o entitats que volen estalviar a Coop57 de 300 euros. Aquesta aportació mínima pertany al capital social obligatori i, per tant, forma part dels fons propis de Coop57. No es tracta de cap quota, ni de cap despesa, o quelcom a fons perdut, sinó que és un saldo mínim que es demana a tothom per a poder ser persona sòcia de la cooperativa. És a dir, totes les persones o entitats sòcies col·laboradores, tenen com a mínim 300 euros dipositats a Coop57.

A més a més, hi ha persones que volen aportar més de 300 euros. L'aportació que va més enllà d'aquests primers 300 euros són aportacions al capital social voluntari de Coop57. L’import màxim, actualment, és de 300.000 euros.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
6