Per convertir-se en soci de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia, i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació, amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Per iniciar els tràmits podeu emplenar el qüestionari següent:

Formulari per sol·licitar l'alta com a sòcia de serveis

També es pot sol·licitar informació per correu electrònic o dirigint-te, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte anar a aquí