La primera condició per a poder demanar un préstec és ser entitat sòcia de serveis de Coop57, per la qual cosa s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Si l’entitat esdevé sòcia de serveis, pot accedir a finançament i sol·licitar-ho posant-se en contacte amb la seva secció territorial, on es detallarien les condicions i documentació necessària per a treballar aquesta petició.

En algunes ocasions, tant el procés social com l’econòmic es poden treballar en paral·lel.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
3