Les sol·licituds de préstecs són analitzades per la Comissió Tècnica. La seva funció és valorar que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Les seves integrants són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica laboral de Coop57.

La Comissió Tècnica elabora un informe, que pot ser favorable o negatiu, per al Consell de Secció, que és l'òrgan de cada secció territorial que té la responsabilitat de decidir la concessió dels préstecs.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
8