L'economia social i solidària és un conjunt de pràctiques econòmiques que volen recuperar l'economia com a eina per al desenvolupament del conjunt de les nostres societats.

 

És una economia que es basa en uns principis molt clars:

  • Posa les persones al centre. L'economia social i solidària s'enfoca de manera que el centre de gravetat siguin les persones sent el capital econòmic, simplement, un recurs més, i no a l'inrevés.
  • L'economia s'organitza de manera democràtica i igualitària en comptes de fer-ho d'una manera vertical i jeràrquica empoderant a les persones, a la participació i als processos col·lectius i igualitaris i, per tant, aprofundint en un model de democràcia econòmica.
  • Es produeixen béns i serveis per a la satisfacció de les necessitats humanes i no per a la recerca del màxim benefici.

El valor de l'economia social i solidària és oferir una alternativa al sistema econòmic predominant. Però no es tracta d'una solució teòrica sinó que es tracta d'una alternativa pràctica, que avui ja funciona. A tot el món, milions de persones treballadores, camperoles, professionals, consumidores, inversores estan gestionant recursos com el seu treball, comercialitzant, consumint, invertint sota lògiques democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones i els territoris.

S'està construint economia, però un altre tipus d'economia. Un model que es troba en totes les fases del cicle econòmic: producció, comercialització, consum i finances, conformant un embrió del que s’anomena Mercat Social.

  • Producció

La producció adopta bàsicament fórmules cooperatives i similars on la propietat de l'empresa és dels seus treballadors, la qual és gestionada democràticament, participativa i socialment responsable. Aquest model genera una repartició de la riquesa més equitativa i retorna part de l'excedent a la societat. També en formen part entitats sense ànim de lucre com associacions que desenvolupen activitat econòmica.

  • Comercialització

En la comercialització, l'economia social i solidària es manifesta com a comercialització justa. Es busquen relacions justes, transparents, respectuoses i equilibrades entre productor i comercialitzador. Moltes vegades això es concreta en les relacions de comerç just entre productors de països empobrits i països rics. S'ha d'entendre la comercialització justa en aquest àmbit però, també, quan la relació es dóna entre productors i comercialitzadors d'un mateix país o entorn geogràfic proper.

  • Consum

En el consum, es defineix com a consum responsable. Aquest consum és el que realitzen persones, entitats, empreses i administracions adoptant formes com el consum cooperatiu, consum ecològic, de proximitat i consum solidari.

  • Finances

En l'àmbit financer, l'economia solidària pren el model de les finances ètiques. Entitats que prioritzen el benefici social per sobre de l'econòmic en el desenvolupament de la seva activitat. Usar eines financeres i d'intermediació per recollir estalvi i convertir-ho en “crèdit social”, que permeti oferir solucions financeres a les entitats de l'economia social i solidària i del tercer sector en general.

El fet d'estar presents en tot el cicle econòmic permet que, cada vegada més, es puguin satisfer les diferents necessitats dins de l'economia social i solidària i de les seves lògiques democràtiques, equitatives i respectuoses amb les persones, l'entorn i el territori.