Les entitats i agents financers convencionals basen el desenvolupament de la seva activitat i els seus objectius en la persecució d'un rendiment econòmic tan alt i immediat com sigui possible. El que molts adjectiven com la lògica del màxim benefici.

Basar una activitat tan decisiva per modelar les societats com ho és la financera, per perseguir, gairebé exclusivament, el màxim lucre possible implica externalitats negatives greus com la vulneració dels drets humans o la destrucció de l'entorn ecològic, per citar-ne només dos.               

Les finances ètiques neixen des dels moviments socials, pacifistes i ecologistes, per donar resposta a la inquietud de moltes persones, empreses i entitats que no volien veure com els seus diners estaven vinculats al foment d'activitats contra les quals lluitaven. Les finances ètiques, doncs, neixen de la idea de: “amb els meus diners no” per més endavant incorporar la idea “amb els meus diners sí” i fomentar l'aparició d'entitats financeres que utilitzessin les eines bancàries per a un desenvolupament positiu de la societat.

Les finances ètiques basen la seva força en la seva senzillesa. Alguna cosa tan simple com incorporar l'ètica al conjunt de les decisions diàries d'estalvi i inversió.

Aquesta visió canvia completament les motivacions, objectius i accents de la intermediació financera respecte a la banca tradicional. La intermediació financera entesa com a eina al servei de les persones i mai com una eina simplement de negoci. Es tracta de rescatar el valor social dels diners.

Es tracta, en definitiva, de trencar paradigmes:

  • El paper de les entitats financeres en la nostra societat: Una entitat financera pot jugar un paper beneficiós per al desenvolupament social i humà d'una societat.
  • Els objectius de les finances ètiques: L'objectiu d'una entitat financera no ha de ser maximitzar els seus guanys ni ser una finalitat en sí mateixa, sinó ser una eina al servei de la societat.
  • L'estructura de propietat: Convertir les entitats financeres en entitats democràtiques i participatives seguint la lògica de "1 persona, 1 vot".
  • La transparència: Les finances ètiques apliquen transparència absoluta en un sector marcat per l'opacitat. Totes les persones saben cap a on i cap a què es dirigeix els seus diners.