A Coop57 existeixen uns òrgans de caràcter general i uns òrgans específics de cada secció territorial.

A la següent imatge es pot veure l'organigrama organizatiu de Coop57: (pendent de traduir al català)