Assumim i promovem els principis cooperatius de l’Aliança Cooperativa Internacional:

  • Adhesió voluntària i oberta: Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d'utilitzar els seus serveis.
  • Control democràtic dels seus membres: Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis i sòcies, els quals participen activament de les seves polítiques i en la presa de decisions.
  • Participació econòmica dels socis i sòcies: Els socis i sòcies contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i ho gestionen de forma democràtica.
  • Autonomia i  independència: Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda, gestionades pels seus socis i sòcies.
  • Educació, formació i informació: Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i sòcies, als representants escollits, directius i empleats perquè puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de les seves cooperatives.
  • Cooperació entre cooperatives: Les cooperatives han d’enfortir el moviment cooperatiu treballant conjuntament.
  • Interès per la comunitat: Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats.