La Llei de cooperatives admet la figura del soci o de la sòcia col·laborador. Les persones socis i sòcies col·laboradors es vinculen a Coop57 perquè creuen en el seu projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.

Les motivacions personals que porten als socis i les sòcies col·laboradors a participar en Coop57 són vàries, però entre elles podríem destacar:

  • Gestionar els seus estalvis de forma coherent amb els seus propis principis ètics i valors personals.
  • Participar i col·laborar amb un projecte cooperatiu i democràtic que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l'ús dels propis estalvis, és a dir, l'autogestió financera.
  • Es tracta de recuperar el control sobre el destí dels nostres estalvis. Els socis i les sòcies col·laboradors poden decidir on van a parar els seus estalvis.
  • Obtenir un rendiment financer vinculat a un alt rendiment social.