ELKARGI, Societat de Garantia Recíproca (S.G.R), especialitzada en economia social i solidària, és una entitat financera de caràcter mutualista la funció del qual és la prestació d'avals amb la finalitat de facilitar l'accés a finançament i millorar la seva estructura de finançament.

Coop57 té establert un acord de col·laboració per poder compartir riscos d'algunes operacions finançades. Aquest acord, extensible a totes les entitats sòcies de Coop57, permet que Coop57 pugui augmentar el volum de préstecs sense un increment en l'assumpció de riscos financers i al mateix temps facilitarà l'accés al finançament de les entitats sòcies, ja que aquestes veuran reforçades garanties a aportar i per tant reforcen la seva sol·licitud de finançament.

 

 

Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 per procurar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalanes facilitant l’accés al finançament de circulant, inversió i avals tècnics i econòmics.

L’acord actual entre Coop57 i Avalis permet accedir a les diferents línies de garanties d’Avalis, entre les quals s’inclou un programa d’avals específic per a operacions financeres per donar liquiditat a entitats afectades per contingències vinculades amb la Covid-19. Com a requisit, aquesta línia exigeix a l’entitat que es beneficiï del finançament que es comprometi a mantenir els llocs de treball.

 

 

 Avalmadrid SGR, és una Societat de Garantia Recíproca amb un doble objectiu: d'una banda, facilitar l'accés al finançament i, per un altre, atorgar avals i fiances enfront de les Administracions Públiques i davant tercers, en condicions més avantatjoses.

L'acord actual entre Avalmadrid i Coop57 permet accedir a la seva línia d'avals, en una primera fase, per a projectes concrets i on s'espera que en una segona fase es pugui desenvolupar un conveni marco per projectes de l'economia social i solidària de Madrid.