Coop57 i la Fundació Seira arriben a un acord, pel qual la cooperativa obre una línia de finançament específica de 2 milions d’euros pel cooperativisme català afectat per la Covid-19 i la fundació constitueix un fons de 400.000 euros que serviran per garantir els préstecs concedits en el marc d’aquesta línia.

El confinament i l'estat d'alarma decretats per frenar els contagis han causat que milers de projectes i organitzacions de l'economia social i solidària hagin d'aturar o reduir temporalment la seva activitat. Quelcom que està causant moltes tensions econòmiques i de tresoreria a les cooperatives. 
 
El motor de Coop57, des de fa 25 anys, és la promoció de noves iniciatives econòmiques i fomentar noves fórmules econòmiques i de desenvolupament col·lectiu que ajudin a transformar la societat en positiu. La Fundació Seira, per la seva part, es va crear l'any 2008 per donar suport i promocionar el cooperativisme català, especialment el del treball associat. En aquest context tan complicat, les dues entitats es posen mans a l'obra per poder donar resposta a les necessitats de finançament de les cooperatives federades i sòcies de serveis de Coop57.
 
Per accedir a aqesta linia de finançament s'han de passar els processos socials i tècnics habituals de Coop57.
 

La línia de finançament de 2 milions d’euros oberta per part de Coop57 posa en marxa dos productes financers:

 • Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria
 • Préstec de liquiditat
 
Ambdues tipologies de préstecs tenen com a finalitat aportar liquiditat a cooperatives federades, que hagin estat afectades per un descens d’ingressos ocasionats pel descens d’activitat a causa de la situació de confinament i l’estat d’alarma. Es podran sol·licitar fins al 30 de juny del 2020, termini que es podrà ampliar en funció del que s’allargui l’estat d’alarma i el confinament ocasionat per la propagació de la Covid-19.
 
Aquesta línia de finançament comptarà amb la garantia d’un fiançament de 400.000 € de la Fundació Seira. En el cas d’impagament d’algun dels préstecs concedits per Coop57 en el marc d’aquesta línia de finançament, el fiançament de la Fundació Seira respondria pel 50% deute no atès; l’altre 50% aniria a càrrec de Coop57, d’acord amb la filosofia de compartir riscos i de mancomunar recursos.
 
1) Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria
 
Import i terminis:
 
 • Vigència màxima de la pòlissa: 12 mesos
 • Import: mínim 20.000 euros - màxim 100.000 euros
 • Termini de devolució: es liquida mensualment
 • Cost financer: 4,40% anual
 • Cost financer final, sense cap mena de sobrecost per altres conceptes
 • El cost financer només s'aplica sobre el capital disposat i pel temps en el qual està disposat. Si no es disposa, no té cap cost
 • Comissions: sense comissions d'obertura ni d'estudi
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses
 
2) Préstec liquiditat 
 
Préstec a amortitzar en quotes mensuals per aportar liquiditat a cooperatives afectades per una baixada d’ingressos ocasionats pel descens d’activitat a causa de la situació de confinament i l’estat d’alarma.
 
Import i terminis per a operació:
 
 • Import mínim: 20.000 euros
 • Import màxim de 100.000 euros
 • Termini: mínim 1 any, màxim 3 anys
 • Possibilitat de carència (sis mesos màxim)
 • Possibilitat de reemborsament anticipat
 • Cost financer i Comissions: 4,40% anual
 • Cost financer final, sense cap mena de sobrecost per altres conceptes
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses