crònica d'una assemblea general de Coop57

Dissabte passat, 20 de febrer de 2016, unes 50 persones ens vàrem reunir a Barcelona, a la seu de Coop57, per celebrar l'assemblea general de Coop57, òrgan sobirà i de màxima representació dels socis i sòcies de Coop57. Recordem que en l'assemblea general assisteixen aquells delegats i delegades escollides en cadascuna de les assemblees territorials. Són les persones encarregades de traslladar, a l'assemblea general, els acords presos en la seva secció territorial on tots els socis i sòcies de la cooperativa han tingut l’oportunitat de participar, conformant, així, un model participatiu de baix a dalt. 

Com és costum, en l'assemblea general, s’aprofita per tractar altres temes a part dels propis que corresponen a l'assemblea. Resultat de l'esforç de mobilització que significa que persones provinents de diferents territoris es reuneixin, es debaten temes de fons de Coop57 per  avançar en aquells debats candents i oberts en el sí de la cooperativa.

Durant més de tres hores del matí del dissabte, vam estar compartint opinions, parers i reflexions al voltant de l'actitud que ha d'adoptar Coop57 respecte a les administracions públiques locals partint de tres casos concrets que se'ns han plantejat. Es va debatre sobre les actuacions d'eficiència energètica i energies renovables en equipaments i edificis públics, sobre la (re) municipalització de serveis i equipaments públics i sobre la subrogació de la cessió d'ús de sòl públic.

Els debats, que no tenien com a objectiu arribar a cap conclusió definitiva, van esclarir molts dels temes i posaren sobre la taula alertes i oportunitats. El denominador comú va ser, sempre, pensar la manera en que Coop57 pot incidir més i millor en un procés de transformació social i econòmica, des dels valors de la cooperativa, sense deixar de ser el que som i intentant dissenyar estratègies que puguin enfortir i desenvolupar l'economia social i solidària perquè aquesta cada vegada tingui més presència en la vida social i econòmica del nostre entorn.

 

Una vegada acabats els debats, esgotades i contentes de l'esforç realitzat, vàrem omplir les nostres panxes amb un excel·lent menú elaborat per l'entitat sòcia de Coop57 el Menjador de Ca la Rosa, un menjador ecològic per a escolars del barri de la Sagrera de Barcelona i que, a més a més, vol ser un referent en el menjar per a col·lectius amb un producte de qualitat, sa, ecològic i local.

 

A posteriori, va ser el moment de l'assemblea general on es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia. Es va aprovar el tancament provisional de l'exercici 2015, el pla de treball i el pressupost de l'exercici 2016, la proposta de remuneració de les aportacions voluntàries pel 2016 (0,65% anual) i la renovació de càrrecs del Consell Rector.

Respecte a aquest últim punt, van deixar el Consell Rector Jordi Pujol Moix (Col·lectiu Ronda), Teresa Iparraguirre (Servicios Parque Delicias de la Fundació ADUNARE) i Ana Lorenzo (Federació de Cooperatives Sinerxia) i en el seu lloc es van incorporar Ramon Campa (Col·lectiu Ronda), Carmen Sancho (Amediar) i Cándido Martínez (Consumo Consciente Arbore).

A més a més, va haver-hi un canvi en la presidència de Coop57, fins ara ocupada per Jordi Pujol Moix que va passar el testimoni a Anna López de la Fundació Surt. A totes les persones sortints, moltes gràcies pels esforços i il·lusions dedicades a Coop57 i, a totes les persones entrants, molts desitjos d'un treball il·lusionant en el futur.

I, també un agraïment ple i sincer a les 50 persones que van representar a les més de 700 entitats de Coop57 i a les prop de 3.500 persones sòcies col·laboradores per seguir enriquint, reforçant i avançant en aquesta eina de construcció col·lectiva que representa Coop57.

 

Àlbum de fotos de l'assemblea General Coop57