Un projecte d’habitatge just per crear LLARS cooperatives

La cooperativa d'habitatge LLARS FAMILIARS i la FUNDACIÓ COOP57 hem engegat una campanya de finançament solidari i comunitari. Un projecte per alliberar habitatge del mercat especulatiu amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge a families en risc d'exclusió social.

  • [Objectiu]: 100.000 euros
  • [Termini]: fins al 15 de novembre

INFORMACIÓ DE LA CAMPANYA

 

El drama social per accedir a l’habitatge

Segons els últimes dades de l'informe de FOESSA l'exclusió residencial, afecta el 29,4% de les llars de Catalunya i el 35,3% de la població catalana. El motiu principal d’aquesta exclusió té a veure amb les despeses d’habitatge excessives ja que l’evolució del preus del mercat de l’habitatge – tant de lloguer com de compra – responen a lògiques especulatives i de recerca de beneficis i no per cobrir l’accés universal a un bé essencial. En els darrers 20 anys (període 2000-2020) els preus mitjans dels habitatges, tant de compra com de lloguer, s’han incrementat per sobre del 100%, mentre que la renda familiar disponible de la població catalana ha experimentat un creixement del 33,6% en el mateix període, segons un estudi de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge a Barcelona i l’Observatori DESC.

Davant d’aquesta realitat, per moltes persones  és impossible adquirir un habitatge o pagar un lloguer als preus que el mercat imposa. La conseqüència és que cada cop hi ha més persones excloses del parc residencial, abocades a situacions d’insalubritat (humitats, brutícia i olors), situacions d’habitatge insegur o inadequat, el subhabitatge (pisos rellogats o ocupats) o la marginalitat per manca d'accés a l'empadronament i als serveis comunitaris, entre d'altres.

 

Quan treballem juntes, apareixen les solucions

Calen dibuixar, doncs, tantes solucions solidàries i de suport mutu com sigui possible. I fer-ho posant les persones al centre, recuperant el valor d’ús de l’habitatge enfront del seu valor de mercat i des dels valors de la d'economia social i solidària.

Una d’aquestes iniciatives és LLARS FAMILIARS HSJ, SCCL. Una cooperativa d’habitatge d’iniciativa social i sense ànim de lucre del barri de Sant Josep Obrer de Reus que, des del 2015, treballa per trobar habitatges per a famílies que no tenen oportunitat en el mercat de lloguer. Actualment té 60 sòcies i 17 habitatges, dels quals, 10 estan adjudicats a famílies monoparentals. La modalitat d’accés és a través de la cessió d’ús a un cost accessible – entre 235 i 350 euros - molt allunyat de les lògiques depredadores de l’especulació immobiliària.

LLARS FAMILIARS ha demostrat que poden contribuir a revertir situacions de gran vulnerabilitat, facilitant habitatge a persones que ho necessiten però, sobretot, poder ser un punt de partida per refer trajectòries vitals estroncades.

 

REHABILITEM L’ESTEL. Habitatge cooperatiu, sostenible i just

Ara, LLARS FAMILIARS vol fer un pas més en aquest camí i portar a terme un nou projecte potent i transformador. Es tracta de rehabilitar l’edifici situat al carrer Estel del barri del Carme de Reus i tenir a disposició de la cooperativa 5 nous habitatges. Un cop els habitatges estiguin a punt, es cediran en règim de cessió d’ús a famílies en situacions d’especial vulnerabilitat que són excloses del mercat immobiliari.

El pressupost de la reforma és de 500.000 euros i l’objectiu òptim de la campanya solidària de donacions és de 100.000 euros. La resta del pressupost es cobreix amb un ajut públic municipal de l’Ajuntament de Reus, una partida de la Generalitat de Catalunya via els fons europeus Next Generation i el suport financer, per la quantia restant, d’un futur préstec de Coop57.

#RehabilitemLEstel, alhora,és un projecte que contribueix a la dinamització d’un barri degradat i que busca la sostenibilitat social, energètica i econòmica però també l’empoderament de les famílies en la lluita per fer efectiu un dret vulnerat com el de l’habitatge.

Des de la Fundació Coop57 s’engega la campanya de finançament comunitari  #RehabilitemLEstel per poder contribuir al finançament del projecte i aconseguir fer realitat els cinc nous habitatges sostenibles i socialment justos a Reus.

Per fer-ho et necessitem! Fes una donació al projecte i entre totes ho farem possible!

 

 

FES LA TEVA DONACIÓ

 

 

Sale en portada general: