Contacte: 
93 425 06 88
arccoop@arc.coop
www.arccoop.coop
Adreça: 
C/ Casp, 43, baixos
08010
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial :

Aposta
Sector d'activitat: 
Assegurances i finançament

 

Descripció de l'entitat : 

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Ofereix des de fa més de 30 anys serveis d’assegurances. Aposta per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria, així com la comercialització.
Els principis que inspiren la gestió de la cooperativa són el mutualisme, l’equitat i la transparència.

Valors cooperatius:
Arç és la primera corredoria d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). És un segell europeu de qualitat de la gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores atorgat per l’Observatori de les finances ètiques, que mesura aspectes com la responsabilitat social i ambiental i les inversions ètiques. Per a Arç, l’assegurança ètica i solidària reporta uns beneficis socials que cal fer aflorar i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica.

Serveis / Productes: 

Consultoria:
Experiència en la gestió de programes d’assegurances per a l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables que permet oferir-lis serveis de consultoria especialitzada. Estudia la combinació més adient entre la gestió de riscos transferits al mercat assegurador, les garanties assegurades i el cost:
· Diagnosi i optimització de programes d’assegurances.
· Due Diligence per a entitats financeres.
· Valoració de pòlisses per a l’assegurança ètica i solidària.

Gestió:
Especialistes en la gestió de programes d’assegurances de caràcter multisectorial. Gestiona les assegurances amb criteris col·lectius i oferim preus i valors cooperatius:
· Cooperatives, altres empreses, associacions, entitats d’iniciativa social, ONG, centres especials de treball i entitats de lleure
· Particulars