Contacto: 
934 23 46 02
arccoop@arc.coop
/arc.coop/gl/
Dirección: 
C/ Casp, 43, baixos
08010
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 
Seguros e financiamento

 

Descrición da entidade: 

Valores cooperativos
Arç é un proxecto de seguros especializado no sector da economía social e solidaria e no seguro das enerxías renovables. Ofrece seguros éticos e solidarios baseados en prezos e valores cooperativos en todo o territorio español. Os principios cooperativos que inspiran a nosa xestión son a mutualidad, a transparencia e a equidade.

Innovación
Arç dispón do selo Ethsi (Ethical Solidarity Based Insurance), o selo europeo de calidade de xestión ética e solidaria para empresas aseguradoras. Esta certificación, outorgada polo Observatorio das finanzas éticas, distingue o comportamento ético das aseguradoras medindo aspectos como a responsabilidade social e ambiental, os investimentos éticos e a sustentabilidade.Para Arç, o seguro ético e solidario reporta uns beneficios sociais que deben aflorar e introduce no mercado asegurador as prácticas propias da banca ética.