Contacte: 
93 332 36 82
ccc@cooperativescatalunya.coop
www.cooperativescatalunya.coop
Adreça: 
Premià, 15
08014
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial :

Forma jurídica :

 

Descripció de l'entitat : 

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 18/2012 de cooperatives, el màxim òrgan de representació de les cooperatives a Catalunya.
Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

Serveis / Productes: 

- Lobby: Promoure, com a agent socioeconòmic, els principis del cooperativisme i exercir influència vers els poders públics.
- Representació: Posicionament en la societat, amb una imatge pública que contribueixi a facilitar l'activitat d'interlocució amb els poders públics i socials.
- Lideratge: Marcar la direcció del moviment cooperatiu en el seu procés d'interrelació amb la societat, les administracions i la pròpia Confederació.
- Coneixement cooperatiu: Generar coneixement cooperatiu, tant en l'àmbit intern com extern; promoure i visualitzar el model d'empresa cooperativa.

Imatge1 Confederació de Cooperatives de Catalunya