Contacto: 
93 332 36 82
ccc@cooperativescatalunya.coop
www.cooperativescatalunya.coop
Dirección: 
Premià, 15
08014
Barcelona
Persoa de contacto: 
José Ignacio Polanco
Horario de atención: 
de dill. a dij. de 9:00 a 14:00h i de 15:00 a 18:00h i div. de 9:00 a 14:00h

Ver mapa >>

Sección territorial :

Ámbito territorial da súa actividade:

Forma xurídica :

Ano de constitución : 
1984

Redes ás que pertence:

Sector de actividade:

Descrición da entidade: 

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 18/2012 de cooperatives, el màxim òrgan de representació de les cooperatives a Catalunya.
Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

Servizos / Produtos: 

- Lobby: Promoure, com a agent socioeconòmic, els principis del cooperativisme i exercir influència vers els poders públics.
- Representació: Posicionament en la societat, amb una imatge pública que contribueixi a facilitar l'activitat d'interlocució amb els poders públics i socials.
- Lideratge: Marcar la direcció del moviment cooperatiu en el seu procés d'interrelació amb la societat, les administracions i la pròpia Confederació.
- Coneixement cooperatiu: Generar coneixement cooperatiu, tant en l'àmbit intern com extern; promoure i visualitzar el model d'empresa cooperativa.

Imagen1 Confederació de Cooperatives de Catalunya