Contacte: 
984 83 66 24
info@emausasturias.org
/emausasturias.org
Adreça: 
Avenida del Llano 51
33209
Xixón

Veure mapa >>

Secció territorial:

 

Descripció de l'entitat: 

Emaús Astúries té com a finalitat principal l'estudi constant de les causes que generen l'exclusió social, la injustícia i el subdesenvolupament, amb la posada en marxa d'accions i programes que ajudin a pal·liar aquesta situació de les persones més vulnerables. Poder retornar a les persones que així ho requereixen la dignitat, les condicions i els drets que no posseeixen per estar excloses i afavorir la seva integració com a membre actiu de la societat a la qual pertanyen.

El nostre model per a orientar la intervenció i qualsevol activitat que es realitzi a la persona, és que es reconegui a ella mateixa pel paper central que té dins de la intervenció. D'aquesta manera proposem estratègies perquè sigui ella qui exerceixi el control sobre els assumptes que l'afecten.