L'any 2009 es constitueix a Galícia la secció territorial de Coop57. Després d'un procés de maduració previ de gairebé dos anys, diverses entitats del món cooperatiu, alguna associació i un bon nombre de persones col·laboradores, tiren a caminar una eina de finançament ètic, posada al servei de la transformació social.

Des d'aquell moment, un camí assossegat i ferm, consolidant en el nostre espai territorial quelcom més que una eina financera (activitat principal de Coop57). Consolidem una xarxa en si mateixa, capaç d'aglutinar i activar propostes transformadores, treballant col·lectivament i fomentant nous models socials i econòmics. I al temps, una xarxa diversa i dinàmica, que a més d'entitats cooperatives, va ser incorporant altres fórmules d'economia social: fundacions, societats laborals, comunitats de monts... a les quals segur, incorporarem més entitats i noves tipologies en el futur.
I sempre acompanyades de les incorporacions de persones sòcies col·laboradores, estalviadores, que veuen com a través de Coop57, el bon ús dels seus estalvis, agafa una nova dimensió de transformació econòmica i social.