Es prioritzen projectes desenvolupats per persones que s’organitzen sota fórmules col·lectives i altres entitats singulars que prioritzin les persones i la finalitat social per davant de la maximització de beneficis.