Priorízanse proxectos desenvolvidos por persoas que se organizan baixo fórmulas colectivas e outras entidades singulares que primen as persoas e a finalidade social por diante da maximización de beneficios.