• Poden ser socis i sòcies col·laboradores totes les persones físiques que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
 • Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador cal desemborsar el capital mínim obligatori de 300 euros. El pagament d'aquesta quantia es pot efectuar de forma fraccionada.
 • El soci o sòcia col·laboradora pot fer aportacions addicionals les vegades que vulgui. També pot realitzar aportacions periòdiques de caràcter fix.

Condicions de les aportacions:

 • Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
 • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
 • L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel Consell Rector.
 • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
 • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
 • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
 • Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2024, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,50% anual.
 • La quantitat o percentatge de la remuneració s'estableix, anualment, en assemblea com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies.
 • Es pot sol·licitar la devolució de les aportacions al moment que es desitgi.
 • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització.
 • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
 • Les aportacions dels socis i les sòcies col·laboradors s'acrediten mitjançant contractes nominatius.