• Poden ser socis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica, i que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.
  • Per ser entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar un procés d'avaluació social del que resulta un informe. L'aprovació de l'acceptació o no de l'entitat sol·licitant com a sòcia de serveis de Coop57 és a càrrec del consell rector.
  • Per formalitzar la condició d'entitat sòcia de serveis s'ha de realitzar una aportació obligatòria al capital social de 901,52 euros i abonar 98,48 euros per cobrir les despeses d'entrada.
  • Les aportacions obligatòries dels socis de serveis (901,52 euros) participen dels resultats de Coop57, però no generen cap classe de remuneració econòmica.
  • Addicionalment, les entitats sòcies de serveis poden fer aportacions voluntàries de capital. Aquestes aportacions es remuneren amb un interès anual que decideix l'Assemblea i no participen dels resultats de COOP57.
  • Cap entitat sòcia de serveis pot tenir més del 4% del capital de Coop57.