Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se en contacte amb la secció territorial que et pertoca. No existeix cap mena de període mínim de permanència per a les aportacions de diners que es fan a Coop57. Es poden recuperar en qualsevol moment que es desitgi sense cap cost, comissió o penalització.

Tot i això, hi ha una diferència de procediment entre la part voluntària i la part obligatòria, si es desitja recuperar la totalitat de l'aportació.

Per explicar-ho usem un exemple:
Una persona té una aportació de 2.000 euros a Coop57. D'aquests 2.000 euros, hi ha 300 euros que es consideren aportació obligatòria i 1.700 euros que es consideren aportació voluntària. 

La persona sòcia desitja una devolució parcial de la seva aportació: En aquest cas, per exemple, es demana la devolució de 500 euros. La seva devolució tindria caràcter immediat i la persona seguiria sent sòcia, amb una aportació total de 1.500 euros (300 euros d’aportació obligatòria i 1.200 euros d’aportació voluntària).

La persona sòcia desitja una devolució total de la seva aportació: Dels 2.000 euros, 1.700 euros es retornen amb caràcter immediat. Dels 300 restants, a causa que la seva devolució implica causar baixa com a sòcia de la cooperativa i aquest capital és considerat aportació obligatòria, la seva devolució ha de ser aprovada i autoritzada per part del Consell Rector, que es reuneix mensualment. D'aquesta manera, i depenent de la data de reunió del Consell Rector, la devolució pot trigar alguns dies, mai excedint el termini d'un mes, per a recuperar els 300 euros de l’aportació obligatòria.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
8