Una vegada esgotades totes les possibilitats, i en cas que l'entitat no mostrés gens d'interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i les persones sòcies col·laboradores, exerciria les accions legals oportunes.

Si l'entitat no pogués retornar el préstec, sense que hi hagi cap mena de mala fe i esgotades totes les opcions, es convocaria a les avaladores que mancomunadament haurien garantit el préstec, perquè complissin el seu compromís. Es buscaria oferir-los condicions de devolució que els fossin favorables, fraccionant el pagament i sense aplicar cap mena de sobrecàrrec o comissió.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
5