Una de les principals característiques i voluntats de Coop57 és ser àgil i flexible a l'hora de concedir finançament.

El procediment per a obtenir finançament s’intenta que sigui en el menor temps possible. Sempre respectant, però, els processos establerts a Coop57 per a tots els casos.

Depenent de si l’entitat és sòcia de serveis o no en el moment de demanar la sol·licitud, es poden generar variacions en els temps.

Si l’entitat no és sòcia de serveis, per tal de poder accedir a finançament el primer que ha de fer és sol·licitar l'alta com a sòcia.

Tant les altes de noves entitats com les noves sol·licituds de finançament les aprova el Consell de Secció de cada territori, que es reuneix mensualment.

Qui porta a terme l’anàlisi social i l’econòmic són les Comissions Socials i Tècniques, que també es reuneixen mensualment.

Per tant, depenent de quan s’iniciïn els tràmits, en casos normals es pot resoldre una sol·licitud de finançament:

  • per entitats sòcies, en menys d’un mes
  • per entitats que s'han d'incorporar com a sòcies, en un o dos mesos
Català

Tipo de pregunta:

Número: 
11