Unha das principais características e vontades de  Coop57 é ser áxil e flexible, para conceder financiamento.

O procedemento para obter financiamento téntase que sexa no menor tempo posible pero sempre respectando os procesos establecidos en Coop57 para todos os casos.

Así, dependendo de se a entidade é socia de servizos ou non no momento de pedir a solicitude, pode haber variacións nos tempos.

Se a entidade non é socia de servizos, para poder acceder a financiamento, o primeiro que se debe facer é solicitar o alta como socia.

Tanto as altas de novas entidades como as novas solicitudes de financiamento apróbaas o Consello de Sección de cada territorio que se reúne con carácter mensual.

Quen leva a cabo a análise social e económica son as Comisións Sociais e Técnicas que tamén reúnense mensualmente.

Por tanto, dependendo de cando se inicien os trámites, en casos normais pódese resolver unha solicitude de financiamento:

  • para entidades socias, en menos dun mes
  • para entidades que se teñen que incorporar como socias, nun ou dous meses

 

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
11