Préstecs a mitjà i llarg termini per a la creació, consolidació i/o creixement de l'entitat:

Préstecs d'inversió: Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per fer qualsevol mena d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com l'entenem.

Préstecs a curt termini per a la resolució de necessitats de liquiditat de l'entitat:
• Finançament de Circulant: Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit.
• Avançament de subvencions i endossament de factures: Són crèdits per avançar l'import de subvencions o factures d'entitats sòcies amb organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits o prestacions de serveis contractats on el pagament encara no s'ha efectuat.

Préstecs relacionats amb l'habitatge:
Finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús i adquisició de locals d'entitats sòcies.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
2