Préstamos a medio e longo prazo para a creación, consolidación e/ou crecemento:

  • Préstamos de investimento: Son préstamos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para facer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o préstamo estándar tal e como o entendemos.

Préstamos a curto prazo para a resolución de necesidades de liquidez da entidade:

  • Financiamento de Circulante: Produtos de financiamento de circulante orientados a facilitar operacións a curto prazo para resolver necesidades de liquidez. Articúlase en formato de póliza de crédito.
  • Anticipo de subvencións e endoso de facturas: Son créditos para avanzar o importe de subvencións ou facturas de entidades socias con organismos públicos. Sempre se fai en base a subvencións ou convenios xa concedidos ou prestacións de servizos contratados onde o pago aínda non se efectuou.

Préstamos relacionados coa vivenda:

  • Financiamento relacionado con modelos de vivenda cooperativos con réxime de cesión de uso e adquisición de locais de entidades socias.
Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
2