Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, exclusivament, amb les seves persones sòcies. La figura del client no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona a Coop57 ho fa des de la posició d'entitat o persona sòcia.

Per tant, per accedir al finançament s’ha de ser prèviament entitat sòcia de serveis de Coop57.

Però aquest fet, lluny de considerar-ho una limitació, es considera una riquesa i una oportunitat per a crear eines comunitàries que permetin avançar cap a l’aprofundiment de models solidaris de democràcia econòmica i propietat col·lectiva.

Ser sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

 

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
9