Si.  Coop57 é unha cooperativa e como tal opera, exclusivamente, coas suas persoas e entidades socias. A figura do cliente non existe en Coop57 e así, todo o mundo que se relaciona con Coop57, faio desde a posición de socia.

Por tanto, para acceder ao financiamento débese ser previamente socia de servizos de Coop57.

Pero este feito, lonxe de consideralo unha limitación, considérase unha riqueza e unha oportunidade para crear ferramentas comunitarias que permitan avanzar cara á profundización de modelos solidarios de democracia económica e propiedade colectiva.

Ser socia de Coop57 significa pertencer nunha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, a contorna e o territorio no canto da maximización de beneficios.

 

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
9