Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, ens permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Per evitar que en créixer es perdi aquesta proximitat, Coop57 ha posat en pràctica un model de desenvolupament en xarxa mitjançant la creació de seccions territorials i el creixement horitzontal. Actualment existeixen seccions territorials a Andalucía, Aragón, Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza i Madrid. A més, existeixen grups promotors a País Valencià i Mallorca.

Les característiques d'aquest creixement en xarxa són:

  • L'existència d'una sola entitat jurídica, que aplica els mateixos principis ètics i socials, i els criteris de valoració.
  • La capacitat de cada territori d'autogestionar la seva base social i la seva activitat: admissió de sòcies, valoració de projectes, concessió de préstecs...
  • Totes les persones i entitats sòcies participen directament i de forma universal en l’assemblea de la seva secció territorial. De cada assemblea territorial, en funció del nombre de socis i sòcies, emanen unes persones i entitats representants. Són encarregades de traslladar els acords presos des de cadascuna de les assemblees de secció fins a l’assemblea general. Es conforma així un model de presa de decisions de baix cap a dalt.
  • Els recursos econòmics que es capten a cada territori es destinen, prioritàriament, a finançar projectes del mateix territori. S'estableix, però, solidaritat interterritorial: en cas que un territori tingui peticions de préstecs que superin els seus recursos, pot demanar la solidaritat d'altres territoris que disposin de diners en excedent.
  • Es comparteixen els serveis comuns de Coop57, situats a Barcelona.
Català

Tipo de pregunta:

Número: 
9