Català

Puc operar a distància amb Coop57?

Sí. Per fer consultes o operacions existeix una oficina virtual: https://coop57.net/

L'oficina virtual és un servei a la disposició de les sòcies de Coop57 on fer consultes i operacions. L'objectiu és agilitzar i facilitar els diferents processos i operativa per a totes les sòcies.

A l'oficina virtual es pot: 

Català

Com es prenen les decisions a Coop57?

Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i existeixen òrgans de decisió a dues escales: en l'àmbit general i a l'àmbit de la secció territorial.

Àmbit general:

Català

Com s'organitza i s'estructura Coop57?

Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, ens permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Català

Pàgines