Coop57 regeix la seva activitat basada en els següents principis:

  • Principis de les finances ètiques
  • Principis cooperatius
  • Crèdit al servei de la transformació social
  • Democràcia i autogestió
  • Intercooperació i mercat social
  • Caràcter col·lectiu
  • Confiança
  • Perspectiva feminista
  • Una economia transformadora arrelada al territori
  • Transparència

Més info: https://coop57.coop/ca/informacion/principis-%C3%A8tics

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
5