El Mercat social és una xarxa de producció, distribució, finançament i consum de béns i serveis, i aprenentatge comú, que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris. Potenciar el mercat social és intercooperar. Prioritzar les nostres necessitats de compra de béns o serveis dins el mercat social.