O Mercado social é unha rede de produción, distribución, financiamento e consumo de bens e servizos, e aprendizaxe común, que funciona con criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios. Potenciar o mercado social é intercooperar. Priorizar as nosas necesidades de compra de bens ou servizos dentro do mercado social.