A Coop57 ens estructurem segons un model organitzatiu en xarxa. Això significa que la nostra forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació i arrelament territorial.

Estructurar-se sobre la base d'una xarxa de persones i entitats, que interactuen, es coneixen i s'entrellacen entre elles, conforma bona part de la personalitat de Coop57 i la participació de les persones i entitats sòcies és fonamental per al seu bon funcionament.

Coop57 s’estructura per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació.

Aquest model respon a diversos motius. La proximitat en l'actuació permet tenir un major coneixement del territori i de la realitat social i, per tant, es té un major coneixement de les necessitats que existeixen podent donar millor resposta.

D'altra banda, un creixement horitzontal permet una major integració i cohesió de la nostra base social podent generar teixits socials de caràcter local.

També un model descentralitzat facilita la participació dels socis i sòcies a mesura que el projecte creix ja que els nuclis de participació no creixen al mateix ritme que la cooperativa.

A Coop57 no desenvolupem un model convencional de creixement i/o expansió. No decidim expandir-nos cap a un territori determinat, sinó que Coop57 solament existirà en aquells territoris on es vulgui que existeixi. Seran les persones i entitats que, organitzades en xarxa, gestionaran la creació i gestió de cada secció de Coop57 amb participació i autogestió.