Poden ser socis de serveis de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i que, en la base de la seva activitat, generin impactes positius i/o aportin valor afegit al conjunt de la societat.

No poden ser entitats sòcies de serveis persones individuals ni formes jurídiques merament mercantils, tals com una S.L. o una S.A.

Desitgem fomentar models econòmic que representin models col·lectius i cooperatius on l'estructura organitzativa sigui horitzontal i democràtica i on el repartiment de la riquesa generada a través de l'activitat de l'entitat sigui repartida de la manera més equitativa possible.

Formes jurídiques acceptades:

  • Associació
  • Autònom/a (condicions excepcionals)
  • Cooperatives de qualsevol forma o tipologia
  • Empresa d'Inserció
  • Fundació
  • Societat Agrària de Transformació
  • Societat Anònima Laboral
  • Societat Limitada Laboral