S’aplica una absoluta transparència en la gestió de l'entitat com a compromís ètic i social: en la concessió dels préstecs, l’alta de noves sòcies, els comptes de l’entitat i el funcionament intern i societari. Tota persona i entitat sòcia té accés a aquesta informació.