Aplícase unha absoluta transparencia na xestión da entidade como compromiso ético e social: na concesión dos empréstitos, a alta de novas socias, as contas da entidade e o funcionamento interno e societario. Toda persoa e entidade socia ten acceso a esta información.