Evolució del saldo de les aportacions de sòcies col·laboradores de Coop57                       

Evolució del volum de préstecs concedits a les sòcies de serveis de Coop57