Evolució del saldo de les aportacions de sòcies de Coop57                       
dades a 30 de juny del 2019

Saldo aportacions sòcies a 30 de juny del 2019

Evolució del volum de préstecs realitzats a les entitats sòcies de serveis de Coop57
dades a 30 de juny del 2019

Saldo préstecs a juny 2019