Evolució del saldo de les aportacions i del volum de préstecs concedits de Coop57                       

 

 

---------------------------------------------------