Evolució del saldo de les aportacions de sòcies de Coop57                       
dades a 31 de desembre de 2019

Evolució del volum de préstecs realitzats a les entitats sòcies de serveis de Coop57
dades a 31 de desembre de 2019