Evolució del saldo de les aportacions de socis i sòcies de Coop57                       
dades a 30 de juny de 2018

 

Evolució del volum de préstecs realitzats a les entitats sòcies de serveis de Coop57
dades a 30 de juny de 2018