Evolución do saldo das achegas de socias de Coop57

 

Evolución do volume de préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57