Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2018

 

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2018

  _________________________________________________________________________________________

 

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2017

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2017

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2016

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2016

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2015

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2015

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2014

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2014

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial

  _________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2013

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2013