Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2018

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial: 

datos a 31 de dicembro de 2018

Número de entidades socias de servizos e a súa distribución territorial:

datos a 31 de dicembro de 2017

 

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2017

 

  _________________________________________________________________________________________

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2016

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2016

  _________________________________________________________________________________________

 

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2015

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2015

  _________________________________________________________________________________________

 

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2014

 

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2014