La Borda és una cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús que promou la construcció d’un edifici de 28 habitatges al recinte de Can Batlló, a Barcelona. Per al seu finançament, la cooperativa emet 865 títols participatius de 1.000 euros cadascun. Si vols adquirir títols participatius del projecte de La Borda, has d’omplir el següent formulari.

En el cas de ser entitat o persona jurídica, ompliu el formulari d’adquisició de títols participatius i reenvieu-lo, per correu electrònic, a titols@coop57.coop

Dades personals
Direcció
Persona co-titular
Direcció
Afegeixi una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx
Sol·licitar títols participatius

Els títols participatius tenen un valor nominal de 1.000 euros cadascun. Indiqui el número total de títols que vol adquirir. El límit de títols que es poden adquirir és de 25.

Quantitat total 0.00 €

Número de compte
Documents adjunts
Afegeixi un document o una imatge on es justifiqui la vinculació entre el número de compte i el titular Els arxius han de ser menors de 2 MB. Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx

Protección de datos

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades que ens faciliti mitjançant la present sol·licitud, passaran a formar part dels fitxers titularitat de COOP57, S.C.C.L amb la finalitat d’adquirir la condició de soci i gestionar la seva relació amb la cooperativa. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició es podran adreçar per escrit a C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA.