La Borda é unha cooperativa de vivendas en réxime de cesión de uso, que promove a construción dun edificio de 28 vivendas no recinto de Can Batlló en Barcelona. Para o seu financiamento a cooperativa emite 800 títulos participativos de 1.000 € cada un. Se queres adquirir títulos participativos do proxecto La Borda, debes cumprimentar o seguinte formulario.

Datos Personales
Dirección
Persona co-titular
Dirección
Anada unha fotocopia do seu documento de identidade DNI ou NIE.
Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Solicitude de titulos participativos

Os títulos participativos teñen un valor nominal de 1.000 euros cada un. Indique o número total de títulos que quere adquirir. O límite de títulos que se poden adquirir é de 25.

Cantidade total 0.00 €

Número de conta
Documentos adxuntos
Anada un documento ou unha imaxe onde se justifique a vinculación entre o número de conta e o titular Os arquivos deben ser menores de 2 MB. Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Anada unha fotocopia do seu documento de identidade DNI ou NIE.
Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Protección de datos

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informamos que os datos que nos facilite mediante a presente solicitude, farán parte dos ficheiros titularidade de COOP57, S.C.C.L, co fin de adquirir a condición de socia e xestionar a súa relación coa cooperativa. Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán dirixirse por escrito a c/ PREMIÀ, 15, BAIXOS, 08014, BARCELONA.