Aixequem La Borda

[Una altra forma de finançar per a una altra forma d’habitar]

Emissió de títols participatius de la cooperativa d’habitatge La Borda

[Emissió] 865 títols participatius de 1.000 euros,
a un termini de 3 anys i una remuneració anual del 1,75%.
[Període de subscripció] Des del 20 d’abril fins al 31 de maig de 2017.
[Coordinació i gestió] Coop57 SCCL

 

La Borda és una cooperativa d'habitatges en règim de cessió d'ús que promou la construcció d'un edifici de 28 habitatges en el recinte de Can Batlló del barri de Sants (Barcelona). Per a fer-ho possible desplega una emissió social de títols participatius posant en pràctica un model de finançament alternatiu, que crida a la implicació social per aixecar un projecte d’habitatge cooperatiu i transformador.

El projecte vol promoure l’accés a l’habitatge a través de fórmules comunitàries. Es tracta de garantir el dret a l’habitatge recuperant el seu valor d’ús posant l'èmfasi en el fet social d’habitar-lo, en comptes de ser considerat un bé de consum i al servei de les lleis del mercat o de processos especulatius.

La Borda i Coop57 fan una crida a totes aquelles persones, entitats o iniciatives que vulguin col·laborar a fer realitat el projecte a través de l’adquisició de títols participatius.

COM ES FINANÇARÀ EL PROJECTE?

El finançament - que té un cost de gairebé 3 milions d'euros - s’articula al marge del sistema financer convencional, implicant a les persones usuàries, les finances ètiques cooperatives i el conjunt de la societat i el teixit social.

El projecte es finançarà a través de:

  • Aportacions de les persones sòcies habitants o sòcies col·laboradores.
  • Préstecs per part de Coop57.
  • Aportacions i ajuts per part d'entitats, persones i institucions.
  • La present emissió de títols participatius.

 

CARACTERÍSTIQUES DE L'EMISSIÓ DE TÍTOLS PARTICIPATIUS

[Condicions dels títols participatius]

  • Emissió de 865 títols participatius per valor de 1.000 euros cadascun.
  • Termini de la subscripció: 3 anys
  • Remuneració: 1 ,75% anual. Cobrament dels interessos anualment.
  • Capil·laritat: Cada persona física o jurídica no podrà adquirir més de 25 títols participatius.
  • Campanya: Es podran adquirir títols participatius des del 18 d’abril fins el 31 de maig de 2017.

[Devolució anticipada]

Es contempla la possibilitat de sol·licitar anticipadament el retorn del capital subscrit. Comportarà la pèrdua de la remuneració generada durant l’any en curs.

[Coordinació i gestió]

La coordinació i gestió dels títols participatius anirà a càrrec de Coop57, sccl, una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que a més a més garanteix el 80% de l’emissió.

 

COM ADQUIRIR TÍTOLS?

[Per web] A través del formulari d'adquisició. Podeu accedir-hi clicant aquí:

 

[Per correu] Carrer Premià, 15, baixos, 08014, Barcelona

[Per telèfon] 93 268 29 49

[Per e-mail] titols@coop57.coop

 

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega't el dossier informatiu

http://www.laborda.coop/