La primavera del 2019, un grup de persones provinents de diferents entitats i moviments socials varen convocar una trobada oberta a Palma per reflexionar conjuntament al voltant de la necessitat d’una eina de serveis financers que contribuís a l’impuls de les economies transformadores.
 
D’aquella trobada, que va aplegar una quarantena de persones i entitats, es va conformar el que avui és el grup promotor de Coop57 Mallorca -constituït oficialment a l’assemblea general de febrer de 2020- i que va començar la feina de difondre el projecte entre entitats de l’economia social i solidària alhora que anava treballant a nivell més intern l’anàlisi, el debat estratègic i la formació.

L’impacte de la pandèmia ha suposat una petita aturada de l’activitat que ara torna a prendre empenta. Les accions que hem fet fins ara han consistit en presentacions públiques a diferents pobles (Porreres, Manacor, Esporles), les visites a entitats i projectes incipients interessats en els serveis de Coop57 i les relacions a l’entorn del Mercat Social de les Illes Balears. 
 
En aquest moment a Mallorca hi ha quatre entitats sòcies de serveis de Coop57 i un nombre creixent de sòcies col·laboradores. No tenim marcat cap termini per assolir la creació d’una secció territorial, anam avançant respectant els mateixos ritmes de treball i, tanmateix, amb la feina conjunta amb la secció territorial de Catalunya ja podem donar resposta a les necessitats financeres de les sòcies.

Consolidant aquest treball, la creació d’una secció territorial de Coop57 Mallorca amb totes les seves estructures serà una conseqüència que arribarà de forma natural. Mentrestant seguim fent feina a disposició de l’economia social i solidària. 
 
Sale en portada general: