Coop57 és una cooperativa i, per tant, no és un banc. Això que pot semblar obvi, sovint s’oblida i és important recordar-ho. El fet de ser cooperativa de serveis financers ens aporta capacitat i llibertat per decidir certs processos, com per exemple, quins avals demanem a les entitats que demanen un préstec a Coop57.

Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials. El nostre sistema de garanties és aquell que anomenem avals personals mancomunats. El que es demana a l’entitat que sol·licita finançament és que busqui, entre qui en forma part com a sòcia i l’entorn proper, persones que confien en el projecte per tal que assoleixin un compromís personal i individual per respondre com a avaladors d’una part del préstec concedit. En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, les persones avaladores respondrien en el seu nom i només per la part avalada.

En l’ADN del funcionament de Coop57 hi ha inserits una sèrie de valors, un dels quals i més important és el principi de confiança. El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i on no es demana informació econòmica de la persona que avala (nòmines, situació econòmica patrimonial...). L’aval personal mancomunat tampoc no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. És a dir, és només un compromís personal i individual que confia en un projecte col·lectiu.

Aquest sistema permet a moltes entitats amb projectes financerament viables -però sense estar capitalitzades amb patrimoni- poder accedir al finançament. A més, ens dóna dues informacions. La primera és que estableix unes garanties addicionals al retorn del préstec i, per tant, disminueix el risc que assumeix Coop57, ajudant a la viabilitat i la pervivència del projecte. La segona és que ens demostra i ens dóna informació sobre el nivell d’enxarxament de l’entitat, és a dir, quin nivell de confiança genera el projecte i si té una base social
sòlida, àmplia i compromesa. Més enllà de l’aval econòmic, el sistema d’avals personals mancomunats és un aval social que, per a Coop57, és tant o més important que l’aval financer.