Aquest dissabte 14 de desembre a l'Ateneu La Torna de la Vila de Gràcia presentem el Fons de Lluites Laborals i Populars, un dels objectius del projecte "Correscales: Un trajecte de dignitat contra la precarietat". Anirem fent més presentacions arreu del territori durant el 2020. Per saber-ne més, podeu contactar-nos a través del correu: fonsdelluites@coop57.coop

El 7 d’abril de l'any 2015 els treballadors i treballadores contractades, subcontractades i autònoms vinculats al servei tècnic de Telefònica-Movistar iniciaven una vaga indefinida per tot l’Estat Espanyol denunciant les seves condicions laborals, que va rebre el nom de “La Revolució de les Escales”. Els treballadors i treballadores s’organitzaren per crear una caixa de resistència amb l’objectiu de cobrir les seves necessitats bàsiques més urgents. Alguns moviments socials de Catalunya van avalar-la col·lectivament. Al juliol de l'any 2015, es va constituir l’Associació Marea Azul, la qual va coordinar la mobilització social, per activar la solidaritat i promoure el suport mutu entre lluites laborals i persones en situació de precarietat laboral.

El retorn del suport econòmic prestat pel teixit social no fou pensat en clau individual sinó col·lectiva, i es va organitzar el “Correscales”: una cursa de 800 quilòmetres, des de Bilbao fins a Barcelona, durant 80 dies i amb més de 80 corredores. El Correscales va ser un èxit de participació i solidaritat per allà on va passar. Es van aconseguir 128.859 euros amb més de 360 persones i entitats co-finançadores mitjançant la plataforma cooperativa Goteo.org. Gràcies al Correscales es van retornar els diners prestats, així com es va finançar un documental cinematogràfic i amb el remanent de la caixa de resistència (10.000 euros) es va decidir crear un nou fons econòmic col·lectiu, autogestionat, autònom i d'ajuda mútua per a lluites pels drets laborals bàsics de persones en situació de precarietat laboral i per la defensa d’unes condicions de vida dignes. El Fons de Lluites Laborals i Populars financia vagues indefinides, propaganda i agitació i serveis d'advocacia laboralista.